Käyttämällä Balanssi Online -verkkopalvelua käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja sekä hyväksyy Kustannus Oy Tase-Balansin Tietosuojalausekkeen. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, käyttäjän tulee välittömästi poistua verkkopalvelun sivuilta. Kustannus Oy Tase-Balansin ylläpitämän verkkopalvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Kustannus Oy Tase-Balans pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole tässä myönnetty.

Kaikenlainen verkkopalvelussa olevan sisällön tai sisällön osan kopioiminen ja jakelu, mukaan lukien rajoituksetta teksti, valokuvat, musiikki ja tietokoneohjelmat, on kielletty, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Käyttäjällä on lupa tallentaa tietokoneelleen tai tulostaa yksityistä käyttöä varten sivuja tai otteita sivuista.

Kustannus Oy Tase-Balansin ylläpitämän verkkopalvelun sisältö esitetään sellaisenaan sitoumuksetta. Kustannus Oy Tase-Balans ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta sekä kiistää kaikki nimenomaiset ja oletetut takuut ja vastuut. Kustannus Oy Tase-Balans varaa oikeuden koska tahansa muuttaa ylläpitämäänsä verkkopalvelua ja sitä koskevia käyttöehtoja sekä estää pääsy verkkopalvelun sivuille tai lopettaa niiden ylläpito. Käyttäjä nimenomaisesti ymmärtää ja hyväksyy sen, että verkkopalvelu hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Yllä oleva ei rajoita käyttäjän lakisääteisiä oikeuksia.

Kustannus Oy Tase-Balans ei vastaa niiden sivujen sisällöstä ja aineistosta, joihin yhtiön ylläpitämältä verkkopalvelulta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Kustannus Oy Tase-Balansin toimesta. Käyttäjä on velvollinen perehtymään ja noudattamaan niitä käyttöehtoja ja muita ehtoja, jotka on julkaistu näillä kolmannen osapuolen verkkosivustoilla.

Yksittäisiin Kustannus Oy Tase-Balansin ylläpitämän Balanssi Online -verkkopalvelun osiin tai sivuihin saattaa liittyä muita ehtoja, jotka on määritelty kyseisellä sivulla ja jotka käyttäjän tulee hyväksyä ennen sivujen käyttöä.

Balanssi Online -verkkopalvelun käyttö on mahdollista vain rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Rekisteröinti edellyttää, että käyttäjä hyväksyy palveluun soveltuvat käyttöehdot. Rekisteröitymällä verkkopalvelun käyttäjäksi käyttäjä tulee Kustannus Oy Tase-Balansin asiakkaaksi ja käyttäjän antamat henkilötiedot tallennetaan Kustannus Oy Tase-Balansin asiakasrekisteriin. Käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksensa siihen, että asiakasrekisterin nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Käytön ja/tai luovuttamisen voi milloin tahansa estää ilmoittamalla siitä Kustannus Oy Tase-Balansin asiakaspalveluun tai Suomen suoramarkkinointiliittoon.

Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on nähtävissä Balanssi Online -verkkopalvelussa sekä Kustannus Oy Tase-Balansin asiakaspalvelussa osoitteessa Fredrikinkatu 61 A, Helsinki. Lisää käyttäjän tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevaa tietoa on Kustannus Oy Tase-Balansin Tietosuojalausekkeessa.

Balanssi Online -verkkopalvelujen käyttö on maksullista. Maksullisessa palvelussa ilmoitetaan palvelun maksullisuudesta ja palveluun liittyvistä muista ehdoista. Huom. palvelu on käytettävissä veloituksetta 1.5.2017 lähtien.

Käyttäjä on vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta kaikesta käytöstä.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään verkkopalvelua käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Kustannus Oy Tase-Balansille, muille käyttäjille tai kolmansille. Käyttäjä on korvausvelvollinen mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- että sopimuksenvaraisista toimistaan. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.