Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Kustannus Oy Tase-Balans, Y-tunnus 0699554-7
Fredrikinkatu 61 A 35, 4. krs
00100 HELSINKI
Puh. (09) 7552 2020

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Päätoimittaja Tarja Sviili, p. (09) 7552 2020, tarja.sviili@suomentilintarkastajat.fi

Rekisterin nimi

Kustannus Oy Tase-Balans asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen pääasiallisena käyttötarkoituksena on toimia Kustannus Oy Tase-Balansin asiakasrekisterinä. Henkilötietoja käytetään muun muassa asiakastietojen ylläpitoon käyttäjätunnistusta ja palvelun edellyttämien toimintojen hoitamista varten, tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen asiakkaalle, laskutukseen ja asiakastapahtumien varmentamiseen, tilastointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin. Henkilötietoja voidaan käyttää Kustannus Oy Tase-Balansin liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja kerätään Kustannus Oy Tase Balansin tuotteita tai palveluita tilanneista ja käyttäneistä henkilöistä. Tietoja voidaan täydentää Kustannus Oy Tase Balansin muista rekistereistä tai myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • yrityksen/organisaation nimi
 • tehtävä, arvo tai ammatti
 • osoitetiedot (postiosoite, lähiosoite, laskutusosoite)
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumerot (lankapuhelin, matkapuhelin), faksinumero
 • käyttäjätunnus ja salasana
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tuotteiden ja palveluiden tilaustiedot
 • asiakkuushistoria (esim. yhteydenotot asiakkaaseen / asiakkaalta)
 • asiakkaan mahdollisesti antamat kiinnostus- ja profilointitiedot
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia luovutuksia.
Mahdolliset luovutukset perustuvat rekisteröidyn yksiselitteiseen suostumukseen.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Manuaalinen aineisto

Kaikkia Kustannus Oy Tase-Balansin asiakkaisiin liittyviä tietoja käsitellään luottamuksellisina, eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Käsiteltävää aineistoa säilytetään tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä ilman valvontaa.

B. ICT:lle talletetut tiedot

Pääsy rekisteritietoihin on suojattu ulkopuolisilta. Järjestelmän käyttöoikeus on ainoastaan Kustannus Oy Tase-Balansilla, jolla on järjestelmään pääsyyn vaadittavat käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.