Virheiden etsijästä lisäarvoa tuottavaksi sisäiseksi konsultiksi

Parhaimmillaan sisäinen tarkastaja on johtoryhmän ja hallituksen luotettava kumppani, joka kykenee kriittiseen ja analyyttisen ajatteluun riskienhallintaprosesseista sekä kontrolli- ja valvontaympäristöstä.

13.12.2016
corporate governance