Kokemuksia uuden säätiölain lähipiirisääntelystä

Lähipiiritapahtumia koskevatlaajat raportointivelvoitteet toimintakertomuksessa ovat osoittautuneet käytännössä erittäin haasteellisiksi. Tilintarkastajille on jäänyt paljon valistusvastuuta ja roolia lähipiirikysymyksissä ja -käytäntöjen kehittä...

15.12.2016
yhtiöoikeus