Henkilötiedot

Kustannus Oy Tase-Balans menettelee henkilötietolain edellyttämällä tavalla henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Kustannus Oy Tase-Balansin tarjoaman, osoitteessa www.balanssionline.fi, sijaitsevan Balanssi Online -verkkopalvelun äyttö on mahdollista vain rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymällä verkkopalvelun käyttäjäksi käyttäjän antamat henkilötiedot tallennetaan Kustannus Oy Tase-Balansin asiakasrekisteriin. Kustannus Oy Tase-Balans ei kerää eikä käsittele käyttäjiin liittyviä henkilötietolain tarkoittamia arkaluonteisia henkilötietoja.

Kustannus Oy Tase-Balans käyttää asiakasrekisterin nimi- ja osoitetietoja asiakassuhteen ylläpitoon sekä muihin vastaaviin Balanssi Online - palveluun liittyviin tarkoituksiin. Käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksensa siihen, että Kustannus Oy Tase-Balans voi käyttää ja luovuttaa asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä voi milloin tahansa estää henkilötietojensa käytön ja/tai luovuttamisen ilmoittamalla siitä Kustannus Oy Tase-Balansin asiakaspalveluun tai Suomen suoramarkkinointiliittoon.

Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on nähtävissä Balanssi Online -palvelussa osoitteessa www.balanssionline.fi sekä Kustannus Oy Tase-Balansin asiakaspalvelussa osoitteessa Fredrikinkatu 61 A, Helsinki. Käyttäjä voi käyttää henkilötietolain mukaista tarkastusoikeuttaan lähettämällä kirjallisen ja allekirjoitetun tarkastusoikeuspyynnön Kustannus Oy Tase-Balansin henkilötietorekisterivastaavalle, Tarja Sviili, 00100 Helsinki.

Analytiikan käyttö Balanssi Online -palvelussa

Kustannus Oy Tase-Balans käyttää Google Analytics -ohjelmaa Balanssi Online -palvelussa. Google Analytics -verkkoanalytiikkatyökalun avulla analysoidaan online-palvelun käyttöä palvelun käytettävyyden kehittämiseksi ja parantamiseksi. Analytiikkatyökalun avulla kerätään tietoa mm. siitä, millä sivuilla palvelun käyttöoikeuden omaavat käyvät, millainen tieto käyttäjiä kiinnostaa ja mitä palveluun sisältyviä toimintoja käytetään. Kerättyä tietoa voi analysoida ainoastaan Kustannus Oy Tase-Balans. Millään toisella taholla ei ole oikeuksia katsoa tai analysoida näitä tietoja.

Balanssi Online -palvelussa tapahtuvan käyttäjätiedon keräämisen Google Analytics -työkalulla voi estää asentamalla selaimelle lisäosan osoitteesta: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Linkit ja yhteydet kolmannen osapuolen verkkosivustoihin

Kustannus Oy Tase-Balansin Balanssi Online -palvelussa on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Balanssi Online -palvelussa olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta. Balanssi Online -palvelussa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Balanssi Online -palvelu ei lähetä asiakkaiden tietoja sosiaalisten laajennusten kautta eikä Kustannus Oy Tase-Balans välitä asiakkaidensa tai Balanssi Online -palvelun käyttäjien henkilötietoja ulkopuolisille mainosverkoille.

Tietoturva

Balanssi Online -palvelun käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Kustannus Oy Tase-Balans järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

Kustannus Oy Tase-Balans ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

Lisätietoja

Tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta: www.tietosuoja.fi